Ledande laserteknik kan ge dig knivskarp syn

Alla de vanligaste förekommande synfelen kan numera framgångsrikt behandlas med en modern ögonlaser.

Glöm imma på glasögonen, trötta ögon och kontaktlinser som skaver. Med ögonlaser går det idag snabbt och enkelt att få bättre syn. Korrigering av synfel med ögonlaser har ökat i Sverige de senaste åren och det beror mycket på att tekniken utvecklats och ögonkirurgerna blivit mer erfarna.

Vi har träffat Göran Lind som är VD för Globen Ögonklinik och han har förmedlat en klar bild om vad de jobbar med på daglig basis – synfelsbehandlingar. Göran har haft posten som VD sedan 2010 och har själv genomgått behandling med goda resultat. Vi har även en intervjuartikel på gång med Göran där vi går in djupare på hans erfarenheter som VD.

På morgonen dagen efter såg jag riktigt bra och tre dagar senare såg jag skarpt som en hök. Detta var en helt otrolig upplevelse! Att vakna på morgonen och se skarpt direkt var helt fantastiskt. Numera utmanar jag gärna andra personer för att jämföra hur bra de ser och det är extra kul att utmana min barn då jag faktiskt ser bättre än dem.

Globen Ögonklinik erbjuder ett antal kända behandlingsmetoder för ögonlaser och varje persons individuella förutsättningar avgör valet av ögonlaser för ett optimalt slutresultat. Det viktigaste, oavsett vilken lasermetod som passar bäst, är att kunden blir helt nöjd med din syn. Därför kommer alla behandlingar med en treårig garanti.

Olika metoder av ögonlaserbehandlingar:

IntraLase – Den senaste generationens LASIK behandling där fliken skapas helt med laser istället för en mikrokeratom som vid traditionell LASAK/LASIK. Med IntraLase utförs med andra ord samtliga steg i ögonlaserbehandlingen med laser. Detta ger en mer skonsam och exakt ögonlaserbehandling. Läs mer om IntraLase Ögonlaser.

Lasik – LASIK är en förkortning för Laser In Situ Keratectomy och är den mer traditionella flikmetoden som har utförts sedan mitten av 1990-talet. Denna metod för ögonlaser passar framförallt personer med något kraftigare hornhinna och mindre synfel. Läs mer om Lasik.

TransLase ögonlaser

TransLase – TransLase ögonlaser är en vidareutveckling av ELSA för behandling av de allra flesta synfel. Denna ögonlaserbehandling passar utmärkt för personer med tunnare hornhinna och är av typen ”non-touch”. Läs mer om TransLase Ögonlaser.

Lasek / Elsa – ELSA är en förkortning för Excimer Laser Subepithelial Ablation, även kallad LASEK som är en förkortning för Laser Sub Epitelial Keratectomy. Läs mer om Lasek / Elsa ögonlaser.

Vilka synfel kan behandlas med ögonlaser?

Alla de vanligaste förekommande synfelen kan numera framgångsrikt behandlas med en modern ögonlaser. Det är dock inte enbart synfelets typ och styrka som är avgörande för behandlingsbarheten. Även andra ögonparametrar spelar en viktig roll. Sådana ögonparametrar är tex; ögontryck, hornhinnans krökning, hornhinnans yttre och inre topografi (ytbeskaffenhet), hornhinnans tjocklek, ev förekommande skelning eller andra ögonåkommor.

Huruvida ditt synfel är behandlingsbart kan endast avgöras efter en förundersökning där ovanstående parametrar mäts upp.

Ålderssynthet, dvs oförmåga eller svårighet att fokusera blicken på nära håll (t ex svårighet att läsa tidningen) som vanligen uppträder mellan 40-60 års ålder, går delvis att behandla med speciell laserteknik dessa kan dock inte bota uppträdande ålderssynthet.

synfelsbehandling

Göran, hur går en ögonlaserbehandling till?

– Vi vill att alla som kommer till oss för en ögonlaserbehandling ska känna sig väl omhändertagna både före, under och efter behandlingen. Därför vill vi träffa dig i lugn och ro på en förundersökning där vi noggrant undersöker dina ögon, berättar om förutsättningarna och lyssnar på dina förväntningar.

Under själva behandlingen är vi noga med att du får en bekväm upplevelse utan stress, även om själva ögonlaserbehandlingen bara tar några sekunder att genomföra. Du är alltid omgiven av ett erfaret och serviceinriktat team som ser till att du får bästa möjliga resultat efter dina förutsättningar.

– Men vår kontakt slutar inte där. Vi följer upp med efterkontroller från första dagen och under hela läkningsperioden och finns tillgänglig för dig en lång tid efter behandlingen.

Kvalitet som märks kommer från erfarenhet

För Globen Ögonklinik är alltid kvaliteten och säkerheten av yttersta vikt. De har erfarenhet av synfelsbehandlingar ända sedan 1990. Kliniken grundades 1995 och har arbetat upp ett mycket gediget rykte som en etablerad och kvalitetsinriktad ögonklinik.

För att verkligen understryka att de sätter kvaliteten i högsätet var de även den första ögonkliniken i Sverige som ISO-certifierades (2004).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *