Egen läkare för dig som vill ha bra och snabb vård

I Sverige kan man välja att vända sig till antingen den privata vården eller offentliga.  Alla medborgare får dessutom själva välja var de vill bli vårdade, tack vare det fria vårdvalet.

Det finns dock många fördelar för den som har egen läkare. Patienter tycker oftast det är viktigt med kontinuerlig kontakt med samma läkare än att gå till olika läkare varje gång man är i behov av vård.

Dels upprättas det en personlig relation till läkaren men det bidrar även till en bättre bild av patientens sjukdomsbakgrund och ökad trygghet för patienten.

Privat sjukvård

Vill du ha vård och behandling snabbt istället för att vänta under långa perioder på sjukvård, kan privatvård vara ett bra alternativ. Du kan vända dig till din egen läkare för sjukvårdsrådgivning, specialistvård, vårdplanering, eftervård och mycket annat, vare sig det är akut eller inte.

Andra fördelar med att ha en egen läkare är att ni tillsammans kan skapa mer tid till att diskutera just dina hälsofrågor. Det handlar i grund och botten om kvalitetssäkrad vård där din läkare lär känna din allmänna hälsa men också identifierar framtida hälsorisker för att kunna ge kvalitativ medicinsk rådgivning och vårdplanering.

”Fast vårdkontakt” är viktigast för patienter

En enkätundersökning (se källa) med över 4500 respondenter visar på att patienter med kronisk sjukdom värderar det högre att få träffa samma läkare inför varje besök.

När patienterna själva fick välja vilka åtgärder som ansågs vara viktigast för att förbättra sjukvården angav hela 78 procent att det viktigaste var ”fast vårdkontakt”, det vill säga att man har tillgång till en egen läkare.

 

Källa: https://smavaskulit.reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/fa-sin-egen-lakare-viktigast-patienter-4/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *