Fördelar med att hyra chef

Många företag hamnar någon gång i situationer som innebär att man snabbt måste hitta nya personer till viktiga nyckelroller och chefspositioner i företaget.

Det handlar ofta om att fylla en position för en tidsbegränsad period och då är det extra viktigt att en person kan rycka in med kort varsel, men också utan någon längre upplärningsperiod.

Interim Search är en rekryteringsbyrå som är specialiserade på att hitta lämpliga kandidater för chefspositioner som kräver särskild kompetens och expertis. Med ett brett nätverk av kandidater kan man med hög precision hitta en lämplig kandidat utifrån de rådande behoven i organisationen och alltid med snabba puckar.

För att ingen värdefull arbetstid ska gå till spillo arbetar de alltid med en leveransgaranti på 48 timmar.

Fördelar med att hyra en chef

Att hyra en chef i Stockholm kan vara aktuellt vid flera olika situationer, till exempel uppsägningar, föräldraledigheter, sjukskrivningar eller vid ett projekt som innebär en ökad arbetsbelastning.Istället för att då dra igång en tidskrävande och omfattande rekryteringsprocess kan man ta hjälp av interim management och hyra en chef i .

Fördelen med att hyra in en chef tillfälligt är att konsulten snabbt kan komma igång i sin roll, vilket kräver minimalt med tid från den övriga organisationen.

Att ta in en chef tillfälligtvis som en interimslösning har också fördelen att personen kommer in utan att vara påverkad av vare sig personalpolitik eller tidigare händelser i organisationen. Därmed kan personen i fråga komma med nya perspektiv, åsikter och infallsvinklar vilket ger en värdefull utveckling i verksamheten- även efter det att konsulten avslutat sitt uppdrag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *